เทคนิคการ ดัดหรือโน้มกิ่งต้นสมุนไพร

หลักการเทคนิคการ ดัดหรือโน้มกิ่ง เพื่อประหยัดพื้นที่ และแสงส่องถูกทุกๆกิ่ง ทำให้ต้นต่ำลงมากด้วยแถมเพิ่มปริมาณของดอกด้วย

ตัดยอดบนสุดหลังจากช่อที่ 4 ออก และตัดใบฝั่งที่จะโน้มลงทิ้ง
ขึงเชือกเพื่อโน้มต้นสมุนไพรลง

ในกรณีที่ต้นสมุนไพรโน้มไปไม่ได้ ให้เอียงกระถาง ให้ต้นรับเข้าห่แสง ลำต้นมันจะเอนไปโดยที่เรานั้นค่อยขึงลวดอีกเพื่อ เพื่อประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดกิ่งหักได้

เมื่อลำต้นเอียงเราก็สามารถขึงลวดได้ เน้นให้ทำหลายๆจุด กันลำต้นตั้งสูงขึ้น อีกครั้ง
เมื่อทำได้แล้วลำต้นจะปรับสมดุลสู่เข้าหาสมดุล เพื่อตอบสนองต่อแสงให้มาก

จะเห็นเทียบได้จากภาพจริง  แต่ในภาพทำตอนต้นที่ใหญ่เกินไป แนะนำให้ทำตังแต่ต้นยังเล็ก  อาจจะกินเวลาในการเจริญเติบโต เพราะต้นไม้ต้องปรับสมดุลในการออกดอก 

Leave a comment